In 1983 is Henk Haring begonnen als zelfstandig fysiotherapeut in Schipluiden. Sinds 1987 werkt hij ook als manueel therapeut en sportfysiotherapeut. Ruim zeven jaar later, in 1995, nam hij het initiatief voor het trainingsinstituut Meetis.

De praktijk voor manuele therapie en revalidatie in de huidige vorm bestaat sinds 2004. Naast manuele therapie, sportfysiotherapie en medical taping (MTC) heeft Henk Haring zich gespecialiseerd in de osteopathie (= andere behandelwijze van gewrichtsklachten) en geeft hij medische trainingstherapie (in groepen).

De praktijk is opgenomen in het kwaliteitsregister fysiotherapie/manuele therapie. Henk Haring voldoet aan alle kwaliteitseisen en werkt volgens de richtlijnen van het KNGF waardoor hij zich registermanueeltherapeut mag noemen.

In 2009 is Henk Haring afgestudeerd als ‘Professional Master Manuele Therapie in de Eerste Lijns Gezondheidszorg’ aan de Hoge School Rotterdam. Hierdoor mag hij zich officieel Master of Health noemen.

Ook heeft hij zich middels cursussen bekwaamd voor directe toegankelijkheid (DTF-aspect) van zijn praktijk voor manuele therapie en osteopathie. Meer informatie hierover is elders in de tekst: ‘Verwijzing en vergoeding’ terug te vinden.