Meestal is het de huisarts of de specialist die de patiënt naar de Praktijk voor manuele therapie en revalidatie Schipluiden verwijst. Echter, sinds 1 januari 2006 kunt u ook rechtstreeks terecht in de Praktijk voor manuele therapie Schipluiden. Vanaf die datum is fysiotherapie en manuele therapie voor iedereen direct toegankelijk, u heeft dan geen verwijsbriefje van de huisarts meer nodig.

Als u besluit rechtstreeks naar de Praktijk voor manuele therapie en revalidatie Schipluiden te komen dan zal er eerst een zogenaamde screening uitgevoerd worden door de manueel therapeut. Deze screening houdt in dat de manueel therapeut eerst vaststelt of u bij hem aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kunt worden door de manueel therapeut, dan kan hij in overleg met u de verdere voortgang van het behandelingsproces bespreken en een onderzoeks- en behandelprotocol opzetten. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

De manueel therapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet op prijs stelt. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de manuele therapie grotendeels, of geheel als u een aanvullende verzekering heeft. Daar het overzicht van vergoedingen bijna jaarlijks verandert, is het raadzaam om vooraf informatie in te winnen bij uw verzekeringsmaatschappij, de behandelend arts of de polisvoorwaarden goed door te nemen.

Het niet nakomen/vergeten van een behandelingsafspraak of het niet tijdig afzeggen hiervan, wordt bij de cliënt in rekening gebracht en is niet declarabel bij de zorgverzekeraar.

Tarieven 2022

Tarieven Praktijk Manuele Therapie

Meer informatie ?

Wilt u meer weten over de behandeling en revalidatie in de Praktijk voor manuele therapie en revalidatie Schipluiden, neemt u dan contact op met Henk Haring.

Algemene informatie over manuele therapie kunt u ook vinden op de site van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT).

De Praktijk voor manuele therapie en revalidatie Schipluiden is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en bij de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT).

Algemene informatie over osteopathie kunt u ook vinden op de site van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO).